Predavači

Snežana Plešinac

Prof. dr sc. medicine

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, subspecijalista perinatologije, vanredni profeso...

: no contact

Ivan Bojović

Primarijus doktor

Specijalista ginekologije i akuserstva. Konsultant u Bel Medicu, Medigroup, Ordinacija Mladenovic, Poliklinik...

: no contact

Snežana Milanović

Diplomirani fizioterapeut

Osnivač privatne prakse - "Centar za korektivnu gimnastiku SM". Osnivač Grupe za podršku roditeljstvu...

: no contact

Nataša Pejčić

Doktor medicinskih nauka - stomatologije

Autor brojnih naučnih i stručnih radova, iz oblasti dečije i preventivne stomatologije, objavljenih u vode...

: natasadpejcic@yahoo.com

Slađana Crvenkov

Viša medicinska sestra

Zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad, radi na psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj. Autorka je edicije “...

: sladjanacrvenkov@gmail.com

Dušica Dišić Kovačević

Viša Medicinska sestra

Viša medicinska sestra-bebica, osnivač Fit i zdrava mama programa i prvog postporođajnog servisa Bebi patrola...

: no contact

Gordana Petrovic

Specijalista kliničke imunologije

Zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" - Odeljenje za kliničku imunologiju i alregologiju 

: no contact

Hristina Andrašević

Diplomirani fizioterapeut

Nakon završene više medicinske škole i radnog iskustva od 5 godina u Domu zdravlja u Kladovu, školovanje je nastavljeno na Fakultetu za fiziote...

: no contact

Neda Milošević

Docent doktor, logoped

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog ...

: info@logomedica.rs

Dragan Stajić

Mr sci.med.

Subspecijalista iz oblasti Fertiliteta i steriliteta od 2016. godine - Asistent na Medicinskom fakultetu, Katedra za ginekologiju i akušerstvo

: no contact

Olivera Vučković Popov

Struk. med. sestra

Strukovna medicinska sestra - ptronažna sestra sa višegodišnjim iskustvom i koordinatorka škole za trudnice u Kikindi

: no contact

Mirjana Anđelić

Mr sci dr

Dr Mirjana Anđelić je završila medicinski fakultet u Novom Sadu kao jedan od najboljih studenata 1992.godine sa prosečnom ocenom9.65. Iako majk...

: no contact

Maja Kovačević

Dr pedijatar i dečiji nefrolog

Dr Maja Kovačević, pedijatar i dečji nefrolog. Osnivač specijalističke pedijatrijske ordinacije PEDIATRIX. Nakon 16 godina rada u Dečjoj boln...

: no contact

Tatjana Vešović

Dr medicine

Specijalista ginekologije i akušerstva, opšta bolnica Vršac

: no contact

Vesna Milošev

Dr med. Specijalista anestezije i reanimatologije

Dr Vesna Milošev radi u opštoj bolnici u Vršcu i specijalista je anestezije i reanimatologije

: no contact

Dragica Stanojlović

Dr neuropsihijatar

Nuropsihijatar sa višegodišnjim iskustvom u medicinskoj praksi

: no contact